Resultats de l’Enquesta de satisfacció d’Usuaris

Els resultats de l’enquesta realitzada a usuaris de la Biblioteca Joan Triadú de Vic, per encàrrec de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, mostren un elevat grau de satisfacció global dels usuaris, els quals posen un notable (un 7,9 sobre 10) a la Biblioteca Joan Triadú de Vic. Aquest resultat mostra una línia de continuïtat envers els resultats obtinguts en les darreres enquestes realitzades l’any 2003 (la Biblioteca va obtenir una qualificació del 7,8) i l’any 2008 (amb un 7,9).

Valoració de la Biblioteca

L’estudi s’ha realitzat a través de 401 entrevistes telefòniques, fetes entre l’1 de març i el 4 d’abril de 2012, a usuaris majors de 14 anys, residents al municipi, amb carnet de la Biblioteca i que hagin visitat l’equipament en el darrer any. Dels diversos apartats assenyalats en l’enquesta, els usuaris fan una bona valoració de l’atenció del personal (el qual ha obtingut una qualificació del 8,4), de l’espai (també amb 8,4), de l’àrea infantil i del fons bibliogràfic. També obtenen bona nota els serveis que ofereix la Biblioteca,

Valoració del servei de préstec

especialment el servei de préstec, valorat amb un 8,6 (per sobre del 8,1 que va obtenir l’any 2003). En relació a aquest servei, el 75 % dels usuaris afirma trobar fàcilment els documents que busca, el 73 % considera que el fons bibliogràfic de la Biblioteca és força complet i el 80% opina que el termini de 30 dies per retornar els documents és suficient.  També les activitats que programa la Biblioteca són força conegudes ja que un 68 % de les persones entrevistades afirmen tenir informació (a través de la premsa local, de cartells i díptics, i de la web de la Biblioteca) relacionada amb les activitats que es fan a la Biblioteca.

És fàcil trobar els documents?

El termini per retornar els documents és suficient o insuficient?

Com ho fa per trobar els documents?

Des de la Biblioteca volem agrair a tots els usuaris que han estat entrevistats la seva amabilitat i disponibilitat en la mesura que aquests estudis ens ajuden a millorar els serveis que oferim.