Presentació

La Biblioteca Joan Triadú de Vic es va inaugurar el 24 d’abril de 1996 fruit de la fusió de dues biblioteques històriques de Vic: La biblioteca Jaume Balmes, que inicià la seva activitat l’any 1931 i la Biblioteca de la Caixa de Pensions, que es va inaugurar l’any 1929. Amb aquesta fusió, la Biblioteca passà a ocupar el Claustre de l’antic Convent del Carme, gestionada per l’Ajuntament de Vic en conveni amb la Diputació de Barcelona. A més de donar servei a la ciutat de Vic, la Biblioteca Joan Triadú és biblioteca central comarcal i per tant, dóna suport a les biblioteques de la comarca d’Osona.

La Biblioteca té com a missió donar accés lliure i gratuït a la informació, formació i l’oci, així com potenciar l’ús de les noves tecnologies. Per fer-ho disposa d’un fons documental ampli i en diferents suports, que abasta totes les temàtiques i també un gran fons de novel·les i contes infantils per a fomentar la lectura des d’un bon principi, així com un munt d’activitats (clubs de lectura, hores del contes, activitats del projecte Nascuts per llegir, conferències, presentacions de llibre, etc.) per potenciar el gust per la lectura als seus usuaris.

Per poder difondre aquest gran nombre d’activitats, el mes de juny de l’any 1999 va sortir el primer número en paper del butlletí En portada, que, de forma trimestral, tenia la voluntat d’informar de tot allò que envoltava el dia a dia de la Biblioteca. Aquest butlletí ha anat evolucionant en la mesura que la Biblioteca també s’ha anat adaptant als canvis de la societat a la qual es dirigeix i ha anat incorporant seccions noves i nous continguts fins a esdevenir una important eina de divulgació de la Biblioteca, però també de l’actualitat cultural del nostre entorn.

Iniciem una nova etapa, la quarta, del butlletí informatiu de la Biblioteca Joan Triadú. Tot i que no canvia ni el contingut ni els objectius, sí canvia el format. La profunda crisi que estem vivint ha arribat a tots els estrats de la societat i també a tots els àmbits. La cultura se n’ha vist profundament afectada i ens hem vist amb l’obligació de repensar l’En Portada per poder tenir continuïtat. Amb el format electrònic podrem continuar amb la nostra tasca de divulgació i també ens permetrà incorporar la participació de tots a través de les opinions, propostes i comentaris que esperem de bon grat per aconseguir ser una eina més propera i oberta a tothom.

Així doncs, sigueu benvinguts a la nova En portada.